حرفه

درخواست عمومی شرکت‌های گروه Döveç
نماینده فروش مهندس ماشین‌سازی
مهندس برق معمار دفتر طراحی
ناظر کارهای مکانیکی رئیس کارگاه
معاون تبلیغات و بازاریابی کارشناس منابع انسانی

 

بخش هتل Courtyard موقعیت‌های شاغل باز
شبانه‌راه صندوقدار (فروشگاه)
خدمه

 

بخش رستوران Dag موقعیت‌های شاغل باز
آشپز خدمت کننده

 

آلفام خوابگاه‌ها
نگهبان تمیزی باغبان

آیا می خواهید با ما کار کنید؟

 
اطلاعات کامل دریافت کنید Whatsapp