Hayat Sigortası

hayat sigortası

Hayat sigortası bir sigorta poliçesi sahibi ile sigortacı arasında yapılan bir tür sigorta ya da diğer bir ifadeyle sözleşmedir. Sigorta yapan şirket, sigortalı olan kişinin vefatı üzerine, belirlenen alıcıya/yararlanıcıya prim karşılığında bir miktar para ya da fayda ödemeyi taahhüt eder.

Antlaşma koşulları yapılan sözleşmeye bağlı olarak değişmekle birlikte, ölümcül hastalık ya da yoğun bakım gibi benzeri diğer olaylar da bu ödemeyi tetikleyebilir. Poliçe sahibi yani sigorta yaptıran birey, düzenli veya toplu olarak bir prim öder. Sigorta kapsamında yapılan yardımlara cenaze masrafları gibi diğer masraflar da dahil edilebilir.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası, bireylerin günlük yaşamında başına gelebilecek her türlü olayın (vefat, sakatlık gibi) sonucunda bireye ve yakınlarına sağlanan maddi güvencedir. Gündelik hayatta yaşanabilecek bu olayların sonucunda önceden belirlenen tutarlarda teminat ödeyerek hayat sigortası sağlanmış olur. Poliçe kapsamında anlaşılan miktar, sigorta sahibine ya da önceden belirlenmiş varisine teslim edilir.

18 ve 69 yaş arasında bulunan bireyler sağlıklı olmaları durumunda, Tam Kapsamlı Hayat Sigortası’na başvurabilir. Hayat sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda poliçe (sigorta), sağlık beyanına gerek duyulmadan otomatik olarak 5 yıl süreyle yenilenir.

Hayat Sigortasının Faydaları Nelerdir?

Günümüzde gittikçe daha fazla tehlike arz eden dünyamız karşısında bireyler, hayat sigortası yapmaya özen gösteriyor. Böylece fazla rağbet gören hayat sigortalarının birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar:

  • Hayat sigortası, bireye ve yakınlarına sağlanan maddi bir güvencedir.
  • Poliçe sahibinin vefatı durumunda ailenin yaşamsal ihtiyaçlarını veya çocuğun eğitim masraflarını karşılayabilecek toplu bir para imkânı sunulur.
  • Beklenmedik ve yüksek tutarda tedavi masraflarını karşılamaya destek olur ve böylece en iyi tedavinin uygulanmasına katkıda bulunulur.
  • Tam ya da kısmi bir sakatlık yaşanması durumunda hayata aynı şekilde devam edebilmek amacı ile maddi bir güvence sağlanır.

Hayat Sigortası Türleri Nelerdir?

Hayat sigortasının yaygın olarak görülen biçimleri aşağıda listelenmiştir:

Birikimli Hayat Sigortası

Birikimli hayat sigortası sayesinde bireyin yapmış olduğu birikim, bireyi ve herhangi bir hayati tehlike anında sevdiklerini koruma altına alır.

Yıllık Hayat Sigortası
Bu hayat sigortası yalnızca ölüm teminatı sağlamaktadır ve bir sene içinde vefat durumunda daha önceden belirlenmiş olan kişilere (lehtarlar) poliçede belirtilen teminat tutarı ödenir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası
Bu sigorta sayesinde uzun süre zarfında başa gelebilecek kazalara ve risklere karşı kişi güvence altına alınır.

Eğitim Sigortası
Eğitim sigortası ise bireyin kaza ya da vefatı durumunda çocuğunun ya da çocuklarının eğitimini devamlı kılar.

Grup Hayat Sigortası
Sigortalı kişiye bağlı olarak çalışan ve en az 10 kişiyi kapsayan bu hayat sigortası; ölüm, kazaya bağlı ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında sigortalıya ya da yakınlarına tazminat öder.

Maluliyet Sigortası
Sigorta antlaşmasında belirtilmiş kazaların olması durumunda kişinin sürekli sakatlığa maruz kalması halinde tazminat bedeli almasını sağlar.

Ferdi Kaza Sigortası
Beklenmedik bir anda meydana gelen ani kaza durumlarına karşı sağlıkla ilgili durumları, ölümü ve kaza hallerini kapsar.

Sağlık Sigortası
Sağlık sigortası yaptıran poliçe sahibi hayatı boyunca karşılaştığı tüm hastalık risklerine karşı kendini güvenceye almış olur.

Özel Durum Sigortası
Özel durum sigortası herhangi bir sigorta kapsamına girmeyen özel durumlar için yaptırılır.

Paylaş:

Four Seasons Life III

Luxury Seafront Life Style

Natulux

Nature Meets Luxury

201.000 £
Başlayan Fiyatlarla

Courtyard Platinum

Live Experience

143.000 £
Başlayan Fiyatlarla

Querencia Long Beach

In Harmony With Luxury

142.000 £
Başlayan Fiyatlarla

La Isla Villas

Geleceğe Temiz bir Nefes

Long Beach Panorama

Life's New Aroma

239.000 £
Başlayan Fiyatlarla

Four Seasons Life II

Luxury Seafront Life Style

Sky Sakarya

A New Street On The Edge

129.000 £
Başlayan Fiyatlarla

Four Seasons Life

Luxury Seafront Life Style

Courtyard Long Beach

Are You Ready To Live On The Dream ?

Döveç Apartmanı 49

Karpaz Town House Villaları

Detaylı Bilgi Alın Whatsapp