Kıbrıs'ta Memur Maaşları Ne Kadar? 2023

kıbrıs'ta memur maaşları ne kadar? 2023

07

February

2023

11:00

İçindekiler

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan açıklamalara göre 2022 yılında net 8 bin 600 Türk lirası olan asgari ücret, 2023 yılında net 11 bin 800 Türk lirası olmuştur. Brüt olarak ise 13 bin 563 Türk lirası olan asgari ücretin belirlendiği bu günlerde 2023 Kıbrıs memur maaşları ise merak edilen konular arasında yer alır. 

  2022 Temmuz ayında kamu memurlarına yapılan zam oranları hayat pahalılığı oranına göre belirlenmiştir. 2023 yılında da benzer bir artışın yapılması tahmin ediliyor. 2022’de yapılan zamlarla birlikte Kıbrıs’ta devlet memur olarak çalışan kişilerin maaşları 18 bin ila 68 bin TL’ye kadar değişiklik gösterir. Enflasyon rakamları kamu çalışanlarının maaşlarına otomatik olarak yansıtıldığı için 2023 yılında maaşlardaki artışın ne kadar olacağı elde edilen enflasyon oranlarına göre tahmin edilebilir. 

  1 Ocak ile 31 Haziran 2022 arasındaki süreçte hayat pahalılığı oranı yüzde 56.76 olarak belirlendiği için kamu maaşlarında benzer oranda artışlar görülmüştür. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 2022 Temmuz memur maaşları hakkında kısaca şu bilgiler verilebilir:

  • Ortaokul mezunu memurların en düşük maaşlı olanı 13 bin 74 TL, en fazla olanı ise 27 bin 475 TL alır.
  • Lise mezunu memurların en düşük maaşlı olan 14 bin 291 TL, en fazla olanı ise 32 bin 233 TL alır.
  • Üniversite mezunu olan memurların maaşları ise 15 bin 888 TL ve 36 bin 66 TL arasında farklılaşır.

  Tüm bu maaş bilgilerinden farklı olarak yöneticilerin maaşları çok daha yüksek aralıklarda seyreder. Bu kısımda yer alan şube müdürleri, uzmanlar, müdür muavinleri, müsteşarlar ve müdürler ise en düşük 27 bin 717 TL maaş alır. En yüksek maaş miktarı ise 61 bin 591 TL şeklindedir. 2022 Temmuz ayı memur ve emekli zam artışlarına göre verilen bu bilgiler doğrultusunda 2023 memur maaşları hakkında fikir sahibi olmak mümkündür.

  Kıbrıs'ta Doktor Maaşları Ne Kadar?

  Kıbrıs’ta memur olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artış gösterir. Bu meslekler arasında özellikle doktorluk ön plana çıkar. Bu nedenle Kıbrıs’ta doktorluk maaşlarının ne kadar olduğu sıkça gündeme gelir. 2022 yılının Temmuz ayında yapılan düzenlemelere göre doktorların maaşı 33 bin TL le 51 bin TL arasında değişiklik gösterir. Kıbrıs’ta memur maaşları yaşam pahalılığına oranla değiştiği için 2023 Ocak ayında da uygun artışların yapılması bekleniyor. Genel olarak doktor maaşları ise doktorun branşına göre farklı aralıklarda yer alabilir. 

  Kıbrıs'ta Hemşire Maaşları Ne Kadar?

  Kıbrıs’ta devlet memuru olmak isteyenler arasında hemşirelik mesleğine yönelenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. 2022 yılının ilk altı ayına ait enflasyon oranlarının açıklamasının ardından belirlenen zamlarla memurların maaşlarında yükseliş yaşanmıştır. Buna göre hemşirelik maaşları ise ortalama 8,030 TL olmuştur. Ancak bu fiyatlar hemşirelerin kaç yıllık memur olduğundan eğitim durumuna göre değişiklik gösterir.

  Kıbrısta Avukat Maaşları Ne Kadar

  Kıbrıs'ta Avukat Maaşları Ne Kadar?

  Kıbrıs’ta memur olma şartlarına uyum sağlayarak kamuya giriş yapan avukatların maaşları pek çok unsura bağlı olarak farklılık gösterse de ortalama 14 bin 443 TL civarındadır. 2023 senesinde ise mevcut enflasyon oranına göre yeni zam artışları belirlenerek maaşlarda yükseliş gerçekleştirilecektir. Böylece Ocak ayından itibaren avukatlar zamlı maaşlarını alma imkânı bulacaktır. 

  Kıbrıs'ta Mühendis Maaşları Ne Kadar?

  Kıbrıs memur alımı yapılacağı zaman çok çeşitli alanlarda mühendis olmak isteyen kişiler de başvuru yapar. Bu noktada ister istemez mühendis maaşları merak edilir. Kuzey Kıbrıs’ta genel olarak bir mühendis yaklaşık 16 bin 762 TL maaş alırken bu miktar mühendisin alanına bağlı olarak da farklılaşır. 2023 zamlarının ardından yükseliş gösterecek olan mühendis maaşlarının ne kadar olacağı ise herkesin merakla beklediği konular arasında yer alır.

  Kıbrıs'ta İşçi Maaşları Ne Kadar?

  2022 yılının ikinci 6 ayında oluşan enflasyona bağlı olarak belirlenen 2023 asgari ücret net 11 bin 800 Türk lirasıdır. Buna göre Kıbrıs’ta işçi olarak çalışanlar en az bu ücreti alırken yaptıkları işin detayına ve öğrenim durumlarına göre bu ücret artış gösterebilir. Böylece geniş bir aralıkta seyreden işçi maaşları, 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır. 

  Kıbrıs'ta Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

  Kıbrısta Öğretmen Maaşları Ne Kadar

  Hayat pahalılığı ile benzer şekilde artış gösteren memur maaşları arasında özellikle öğretmen maaşının ne kadar olduğu merak konusudur. Bu aşamada farklı branşlar olması nedeniyle geniş bir fiyat aralığı söz konusu olsa da 2022 Temmuz ayından itibaren öğretmenler yaklaşık olarak 9 bin 788 TL alır. Bu ücret 2023 yılında da enflasyon oranına bağlı şekilde artış gösterecektir. 

  Kıbrıs'ta Aşçı Maaşları Ne Kadar?

  KKTC'de aşçı maaşı 2022 yılında ortalama 10.957 TL iken bu miktar aşçının deneyimine ve uzmanlığına göre de farklılaşır. 2023 Ocak ayı itibarıyla yükselecek olan bu rakamlar, geniş bir aralıkta seyrettiği için net bir fiyattan bahsetmek yanlış olur.

  Kıbrıs'ta Emekli Maaşları Ne Kadar?

  KKTC'de Ekim 2022 itibarıyla oldukça fazla sayıda sigorta emeklisinin maaşı asgari ücretin altında yer aldığı için bu alanda ciddi çalışmalar yapılır. Özellikle Ocak ayının 15’inde yürürlüğe girmesi beklenen 3600 ek gösterge yasası herkes tarafından merak edilir. Memurların ve memur emeklilerinin takip ettiği bu yasa, hem öğretmen, hemşire, doktor, polis memuru gibi tüm memurları kapsar hem de memur emeklilerini içerir. Bu nedenle emekli maaşlarında ciddi oranda değişikliklerin olması ve hayat pahalılığına uygun hale getirilmesi bekleniyor. 

  Kıbrıs'ta En Yüksek Memur Maaşı Ne Kadar?

  Kuzey Kıbrıs’ta memurların en fazla ne kadar maaş aldığı merak edilir. 2022 Temmuz ayında yapılan zamlara göre KKTC’de en yüksek maaş alan bir memurun aylık ücreti 36 bini bulurken en yüksek maaş alan yöneticinin aylık ücreti ise 61 bini bulur. 

  Tüm bu zamlar 2022 yılının Ocak ile Temmuz ayları arasındaki 6 aylık süreçte oluşan yüzde 56.76’lık hayat pahalılığı ile doğru orantılıdır. Buna göre her memurun maaşına bu oran yansıtılmıştır. 2023 yılında da hayat pahalılığına göre memur maaşları düzenlenmiştir. Buna göre yeni oranlar üzerinden maaşlar Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır. 

  Kıbrıs'ta En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar?

  2022 Temmuz ayında KKTC'de en düşük memur maaşı ise 13 bin 74 lira olmuştur. Kamu maaşlarına yansıyan bu artışlara göz atıldığında bir ortaokul mezunu kamu memuru en az 13 bin 74 Türk lirası alırken yönetici olmayan bir lise mezunu kamu çalışanı ise çalıştığı yıla bağlı olarak 32 bin liraya kadar maaş alır. 2022 Temmuz brüt maaş tablosuna göre en düşük müsteşar maaşı ise 49 bin 628 iken en yüksek 61 bin 591 Türk lirasıdır. 

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamu dairelerinde çalışan memurlar yılda 13 defa maaş alıyor. Hayat pahalılığına göre değişen maaşlar, 2023 Ocak ayında da yükselecektir. Belirlenmiş olan asgari ücret miktarı ise 2022 yılının Temmuz ayında brüt 9 bin 885 ve net 8 bin 600 lira iken 2023 yılının Ocak ayında ise yüzde 41.21 oranında artış göstermiş, brüt 9 bin 885 TL ve net ise 8 bin 600 TL olmuştur. 

  Kıbrıs Memur Emeklisi Ne Kadar Maaş Alıyor?

  Kıbrıs memur emeklisinin 2023’te ne kadar maaş alacağı 3600 ek gösterge yasasına göre belirlenecek ve Ocak ayından itibaren emeklilere verilmeye başlanacaktır. Bu nedenle memur emeklilerinin dört gözle beklediği yasayla beraber emeklilerin maaşında artış görülecektir.

  KKTC Memur Nasıl Olunur?

  Kamuda memur olmak isteyenler Kıbrıs’ta nasıl memur olunur sorusunun cevabını merak eder ve bu konuda detaylı araştırma yapar. Memur alınacak olan kurumun özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterse de genel olarak aranan şartlar benzerlik gösterir. Bu tür pozisyonlar için başvuru yapılacağı zaman aranan genel şartlar ise kısaca şu şekildedir:

  • Kurum tarafından düzenlenecek olan sınavın ücretini ödemek ve bu sınavda başarılı olunması
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olunması
  • On yedi yaşını doldurmuş olması
  • Öngörülen hizmet sınıfında aranan öğrenim koşullarının sağlanması
  • Kamu haklarından yasaklı olunmaması
  • Bir yıldan fazla olacak bir hapis cezasını alınmamış olması
  • Hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık yanı sıra sahtekarlık, ırza geçme, irtikap, hileli iflas ve benzeri tarzındaki yüz kızartıcı suçlardan dolayı herhangi bir mahkum alınmamış olması
  • Askerliğin yerine getirilmiş olması
  • Atanacağı görevi yapmasına engel herhangi bir bedensel bir hastalığa ya da sakatlığa sahip olmaması
  • Kamu görevinden emekli maaşı çekilmemiş olması
  • Daha önce bir kamu görevinden disiplin suçundan ötürü uzaklaştırılmamış olunmaması

  Bu tür genel şartların yanı sıra alınacak olan kamu görevine bağlı olarak özel şartlar da aranabilir. Buna göre ilgili pozisyonun gereklilikleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi önemlidir.

  Kıbrıs Memur Maaşlarını Kim Ödüyor?

  Kıbrıs memur maaşlarını kim ödüyor sorusu sıklıkla gündeme gelir. Bu noktada belirli dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türkiye’den maddi destek alsa da genel olarak memur maaşları KKTC tarafından ödenir. Halkın kazancı üzerinden ödemiş olduğu vergilerle desteklenen memur maaşları 2023 yılının Ocak ayı itibariyle artış gösterecektir. Yapılan zamlar ise son altı ayın enflasyon oranına göre belirlenecektir. 2022 yılının Temmuz ayında yapılan zam artışlarına da göz atarak ve enflasyon oranına göre nasıl belirlendiğini görerek yeni artışların ne kadar olacağı aşağı yukarı anlaşılabilir.

  Paylaş:
  Detaylı Bilgi Alın Whatsapp