Salamis Harabeleri

Salamis Harabeleri

Mağusa’nın 8 km kuzeyindedir. Tunç çağı sonlarında başlayan göçler sırasında Anadolu’dan gelen kavimler ile bunlara Yunanistan’dan gelerek Kilikyada katılan Akalar tarafından kurulmuştur. Efsanevi kurucusu olarak Yunanistan’daki Salamis şehrinin kralı Telamonun oğlu olan Tefkros gösterilmektedir. Tefkros, Truva harbi sırasında kardeşi Ajax’ın intiharını önleyemediği için babası tarafından ülkeden kovulur. Bu nedenle Truva harbinde esir aldığı bir gurup insanı da yanına alarak M.Ö. 1184 yılında Kıbrıs’a gelir ve Salamis şehrini kurar.

Asur hakimiyetinden sonra M.Ö. 560 yılında bastırılan sikkelerden kral Evalton’un Salamis’e hakim olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö. 411 yılında Tefkros ailesinin bir üyesi olan Evagaros, Kilikya’dan gelen taraftarlarının yardımı ile Salamis krallığını ele geçirir. Yaptığı bir takım işlerle şehrin refahını artırdıktan sonra M.M 391 yılından itibaren adanın tümüne sahip olur. M.Ö. 380 yılında ise Salamis şehri Persler tarafından kuşatılır. Kuşatma, Evagoras’ın sadece Salamis kralı olarak kalması ve Perslere vergi ödemesi kaydı ile sona erdirilir. M.Ö. 374 yılında Evagoras’ın öldürülmesi üzerine yerine geçen krallar Evagoras’ın Persler’le yaptığı antlaşma şartlarına İskender dönemine kadar uyarlar. İskender’in ölümü üzerine başlayan Ptoleme ve Antigonlar savaşı sırasında Salamis sürekli el değiştirir. M.Ö. 294 yılında Kıbrıs’ı zor şartlar altında ele geçiren Potoleme adanın sahibi olur. Bu dönemde Kıbrıs’ın başşehri M.S. VI. Yy’a kadar Baf’ın eline geçer.

 

Tiyatro

Gymnasium’un güneyinde yer alan bu yapı, büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu’nun ilk yıllarındaki Augustus döneminde inşa edilmiş ve M.S. I-II. Yy.’da son şeklini almıştır. Sahne binası, orkestra ve oturma yerlerinden oluşan tiyatronun 15 binden fazla seyirci kapasitesine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Sahne binasında bulunan çeşitli oda ve koridorlar oyuncular tarafından soyunma ve giyinme odası olarak kullanılmakta, ayrıca oyunlara fon görevi de görmekteydi.

Orta kısımda yer alan yarım daire şeklindeki orkestranın ortasında Dianysos’a adanmış bir sunak bulunmaktadır. Orkestranın iki ucunda, üzerinde Marcus Aurelius Commodus ile Ceasar Constantius ve Ceasar Maximianus şerefine yazılmış yazılar bulunan birer silindirik sütun kaidesi bulunmaktadır. Auditorium’da ( oturma yeri ) 50’den fazla oturma sırasının olmasına karşın, günümüze az bir kısmı gelebilmiştir. Orta kısımdaki altıncı sıra üzerinde görülen boşluk şeref locasıydı. Buraya şehrin ileri gelenleri oturmaktaydı. Orijinal oturma yerlerinden sadece sekiz sırası günümüze kadar gelebilmiş, diğer sıralar ise restorasyonlarla yeniden inşa edilmiştir.

 

 

Detaylı Bilgi Alın Whatsapp