Tapu Beyannamesi Nedir?

tapu beyannamesi nedir?

05

Haziran

2023

16:50

İçindekiler

  Kişiler ve kuruluşlar sahip oldukları ev, bina arazi ve arsa gibi taşınmaz malları bağlı bulundukları belediyelere bildirmekle yükümlüdürler. Tapu beyannamesi, söz konusu taşınmazın kime ait olduğunu ispat eden bir belgedir. Bu belgenin ilgili kuruma sunulabilmesi için tapunun alınmış olması gerekir. Tapu alındıktan sonra emlak beyannamesi yapılır. Bu bildirimlerin yapılmaması cezai işlemleri doğurur. Bu nedenle belirtilen süre içerisinde gerekli beyanların yapılması önemlidir.

  Tapu Beyannamesi Nasıl Yapılır?

  Her vatandaş sahibi olduğu taşınmaz mallar üzerinden devlete vergi verir. Vergilendirme işlemleri yapılan beyanlara göre gerçekleştirilir. Bu yüzden sahip olunan taşınmaz malların beyan edilmesi gerekir. Tapu beyannamesi 2 şekilde yapılabilir: Bağlı bulunan belediyenin ilgili birimine gerekli belgelerle müracaat edilebilir. e-Devlet üzerinden gerekli belgeler sisteme yüklenerek beyanda bulunulabilir.

  Tapu Beyannamesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  Tapu Beyannamesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  beyannamesi için gerekli olan evraklar şunlardır: Tapu fotokopisi Adres ve iletişim bilgileri İskân fotokopisi Yapı ruhsatı Bildirim formu Taşınmazın sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

  Mülkiyet Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

  Mülkiyet beyannamesinin belirli bir süre içerisinde verilmesi önemlidir. Bu süre yıl ile sınırlıdır. Örneğin; 2023 yılının Nisan ayında taşınmaz bir mala sahip olan kişi bu taşınmaza ait mülkiyet beyannamesini 2023 yılının Aralık ayının sonuna kadar vermekle yükümlüdür. Zamanında verilmeyen tapu beyannamesi nedeniyle mal sahibine ikinci dereceden usulsüzlük cezası kesilir. Eğer ki zamanında yapılmamış olan beyan nedeniyle vergi ziyaı oluşmuşsa ayrıca da vergi ziyaı cezası da kesilir. Geç bildirim, hem vergi ziyaı hem de usulsüzlük cezası gerektirdiği için cezaların tutarları karşılaştırılır ve tutar olarak daha yüksek olan ceza kesilir. Emlak beyannamesinde konutun değerini düşük göstermek cezaya tabidir. Konutun değeri satış sırasında daha düşük vergi vermek için düşük gösterilir. Ancak bu yanlış beyan usulsüzlüğe neden olur. Bu usulsüzlük tespit edilirse mal sahibine cezai yaptırımlar uygulanır.

  Emlak Beyannamesi e-Devlet’ten Nasıl Verilir?

  Belediyeye gitmek yerine e-Devlet üzerinden de emlak beyanında bulunulabilir. e-Devlet üzerinden emlak beyanı yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/tapu-tasinmaz-beyan sayfasından e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılır ve ilgili alanlar doldurulur.

  Emlak Beyannamesi Cezası Nedir?

  Normal koşullarda emlak beyanı yapılmaması ya da süre aşımından dolayı geç beyanda bulunulması durumunda cezai işlemler uygulanır. Emlak beyannamesi cezası, para cezasına tabidir. Ceza miktarı taşınmaz malın gelir tutarı üzerinden hesaplanır. Elde edilen vergi tutarının bir katı kadar ceza ibraz edilir. Bu cezaya ek olacak şekilde de aylık %1,4 oranında gecikme faizi uygulanır.

  Emlak Beyannamesi Geçerlilik Süresi

  Emlak Beyannamesi Geçerlilik Süresi

  Tapu müdürlüklerinde emlak beyannamesinin işleme alınması için beyannamenin taşınmaz malın satın alındığı yıla ait olması gereklidir. Emlak beyannamesi geçerlilik süresi ilgili yılın son günüdür. Satın alınmış olan gayrimenkul natamam konut kategorisinde bulunuyorsa emlak beyannamesi vermek için öncelikle inşaatın bitmesi ve tapunun alınması beklenir. Tapusu bulunmayan taşınmaz mallar için beyanda bulunulması mümkün değildir. Yılın son çeyreğinde satın alınan gayrimenkullerin, alım yapılan tarihten itibaren 3 ay içerisinde emlak beyannamesinin verilmesi gerekir.

  Miras Kalan Gayrimenkul İçin Emlak Beyannamesi Verilir mi?

  Mal sahibinin ölmesi durumunda yasal varislerin veraset ilamı ile birlikte 3 ay içerisinde emlak beyannamesi vermesi gerekir. Varislerin miras olarak kalan gayrimenkulü üstlerine alabilmesi için gayrimenkulün bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuru yapılması gerekir. İntikal ve veraset beyannamesi bu başvuru sonucunda verilir. Mirasçıların başvuruda bulunmaması durumunda vergi cezası ve gecikme faizi uygulanır. Çünkü mirasçılar miras kalan gayrimenkuller için vergi ödemekle yükümlüdürler. Bu verginin adı veraset ve intikal vergisidir.

  Her Yeni Gayrimenkul İçin Ayrı Beyanname Verilmeli mi?

  Emlak beyannamesi 1 gayrimenkul için sadece 1 defa verilir. Satın alınan her yeni gayrimenkul için ayrı beyanname verilmesi gerekir. Yasal olarak belirtilen sürede verilmeyen emlak beyannameleri için cezai işlemler uygulanır.

  Emlak Beyannamesi Örneği

  Aşağıda bulunan emlak beyannamesi örneğini inceleyebilirsiniz.

  Emlak Beyannamesi Örneği

  Paylaş:
  Detaylı Bilgi Alın Whatsapp