Döveç Career

به عنوان Döveç İnşaat، ما نه تنها ساختمان‌ها بلکه کارنامه‌ها را نیز می‌سازیم. ما به یکی از پیشگامان این بخش با پروژه‌های نوآورانه، ارزش‌های قوی و محیط کاری پویا بودن خود افتخار می‌کنیم. اگر می‌خواهید بخشی از این خانواده بزرگ باشید، شما در جای درستی هستید.

خانواده گروه Döveç

چرا Döveç İnşaat؟

 

 

Döveç Career Join Us

اگر می‌خواهید داستان Döveç خود را داشته باشید، همین حالا با ما تماس بگیرید!

شایستگی‌هایی که ما دنبال می‌کنیم

به عنوان Döveç İnşaat، ما به دنبال ویژگی‌های زیر در کاندیداهایی هستیم که به تیم ما می‌پیوندند:

 

 

آموزش کارنامه Döveç

Döveç Career

Döveç Construction برنامه‌های آموزشی جامع برای حمایت از توسعه حرفه‌ای کارکنانمان و توانایی آنها در پیگیری نوآوری‌ها در صنعت ارائه می‌دهد. آموزش و توسعه برای موفقیت و کیفیت پایدار ضروری است. با این آگاهی، ما استراتژی‌های آموزشی نوآورانه و مؤثر را اجرا می‌کنیم تا دانش و مهارت‌های کارکنانمان را به طور مستمر افزایش دهیم.

We Build Dreams

Döveç Logo