Querencia

Querencia

 

GENEL BİLGİLER

KKTC ‘ de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, başka surette yasal izinli olmamaları halinde, ikamet izni almaları zorunludur. Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan çalışma izinleri ve iş kurma izinleri ile Daimi İkamet İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan daimi ikamet izinleri, geçerli oldukları sürelerde, bu tüzük amaçları bakımından ikamet izni olarak kabul edilir ve ayrıca ikamet izni alınması gerekmez. KKTC ‘ de doksan günden fazla kalmak isteyen yabancıların, başvuru yapması ve ilgili ikamet izni türünde aranan şartları taşıması halinde ikamet izni verilebilir.

 

K.K.T.C’DE TAŞINMAZ MAL SAHİBİ OLAN YABANCILARIN İKAMET İZNİ SÜRESİ

K.K.T.C’de taşınmaz mal sahibi olan yabancılara, ilk 3 yıl boyunca birer yıllık, daha sonra ise kendi adına tapu almış olması şartıyla ikişer yıllık ikamet izni verilebilir.

 

K.K.T.C’DE TAŞINMAZ MAL SAHİBİ OLAN YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ KRİTERLERİ

K.K.T.C’de ikamete uygun bir konutunun olması ve bu amaçla kullanılması gerekir.

Aynı konuta ilişkin koçanın birden fazla hisseye bölünmüş olması ve herhangi bir hisse sahibinin bu bent uyarınca kısa dönem ikamet izni almış olması halinde, başka bir hissedara aynı konut için kısa dönem ikamet izni verilmez.

Taşınmaz malın sözleşme ile satın almış olması halinde, satış bedelinin en az üçte birinin ödenmiş olması ve Bakanlar Kurulunca taşınmaz edinme izni verilmesi için başvuru yapmış olmanız gerekir.

Taşınmaz malın başvuran adına tapu koçanı bulunması halinde, aylık en az üç asgari ücret tutarında gelir sahibi olması; taşınmaz malın ödemeleri devam eden bir sözleşme ile alınmış olması halinde, sözleşmedeki aylık taksit tutarına ilaveten aylık en az üç asgari ücret tutarında gelir sahibi olması gerekir.

 

GEREKEN EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Vekalet
 3. Vekilin Kimlik Fotokopisi
 4. Bilgi Formu
 5. Sabıka Kaydı
 6. Pasaport veya Kimlik (TC’li ise)
 7. Sözleşme Kopyası (İnşaat Durumunda ise Sadece Ön Sayfa)
 8. Harita (Yeri İşaretlenmiş ve Mühürlü)
 9. Koçan Kopyası

Yukarıdaki evraklar Bakanlık Başvurusu için gerekli evraklardır.

 

K.K.T.C’DE TAŞINMAZ MAL SAHİBİ OLAN YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ KRİTERLERİ

Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler:

 1. Kimlik fotokopisi (3. Devlet uyruklar için pasaport fotokopisi)
 2. Konutun tapu fotokopisi ve satış sözleşmesi
 3. KKTC Polis Müdürlüğü ve kendi ülkesinden alınacak Sabıka Kayıt Belgeleri
 4. Garantilenmiş gelirini gösteren belgelr ve/veya banka hesap cüzdanı fotokopisi
 5. Daire tarafından sevk edildiği Devlet hastanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu
 6. İkametgah belgesi

 

اطلاعات کامل دریافت کنید Whatsapp